City Flow BV, wie zijn wij ?

City Flow BV is een internationaal 2 man sterk ingenieursbedrijf van de heren Mak en Schotanus, dat zich bezig houdt met ICT-toepassingen in de verkeerskunde. City Flow BV levert verkeerskundige software aan die het mogelijk maakt om uit de brei van data de juiste informatie te halen. Software is daarbij geen doel op zich, maar vooral een middel om tot een kwalitatief goed verkeerskundig advies en ontwerp te komen. Onze opdrachtgevers zijn wegbeheerders, wegenbouwers, leveranciers van verkeerssystemen en ingenieursbureau's.

Contact

Telefoon

Willem Mak, tel. +31624406416
Tjerk Schotanus, tel. +31651267869

Postadres

City Flow BV
Wateringweg 111
2031 EG HAARLEM
Netherlands